อพวช.ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑