พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี อพวช.