กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง