ประชุมคณะกรรมการบริหาร (MC) นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567