พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี อพวช.