"ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง

video: